Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/novatdco/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Hizmetler – novatd

Amacımız; gerçek kişilere, yerli ve yabancı şirketlere, kamu kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, özel finans kurumlarına, factoring şirketleri, finansal kiralama (leasing) şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, kamu iktisadi kuruluşları, özelleştirme idaresi, mahkemeler, valilikler, SGK, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve özellikle SPK mevzuatına tabi olan şirketlere yönelik uluslararası standartlarda değerleme uzmanlığı etik kuralları çerçevesinde ilkelerimize bağlı kalarak belirtilen sürede, uygun ücretle, kaliteli ve güvenilir hizmet vermekti

DEĞER TESPİT HİZMETLERİ

Bir mülkün, istekli alıcı/kiracı ve istekli satıcı/kiralayan arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde gerçekleştirecekleri alım/satım/kiralama işleminde el değiştirmesi gerektiği takdir edilen tutar olan pazar değeri (kira değeri) ile özel şartlar altında belirlenen değerlerinin tespit edilmesi hizmetleri aşağıda belirtilen gayrimenkul türleri için verilmektedir.

 • Arsa – Arazi
 • Konutlar- Villalar- Yalılar
 • Binalar
 • İş Merkezleri – Plazalar – Hanlar
 • Fabrika- İmalathane ve Üretim Tesisleri
 • Depolama Alanları-Lojistik Tesisler
 • Akaryakıt Satış İstasyonları-Dolum Tesisleri-Rafineriler
 • Alışveriş Merkezleri
 • Oteller – Tatil Köyleri- Turistik Tesisler
 • Kongre-Fuar Alanları
 • Golf Tesisleri
 • Enerji tesisleri (HES-RES)
 • Hastaneler-Sağlık Tesisleri
 • Eğitim Tesisleri
 • Limanlar- Marinalar-Tersaneler
 • Sinema- tiyatro gibi çok amaçlı salonlar
 • Devre – Mülkler
 • Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydalar
 • Gayrimenkul Projeleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • En İyi ve En Verimli Kullanım Değeri Analizi: Bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımı En Verimli ve En İyi Kullanımdır. Yasalarca izin verilmeyen ve fiziki açıdan mümkün olmayan kullanım yüksek verimliliğe sahip en iyi kullanım olarak kabul edilemez.
 • Muhammen – Baz Değer Analizleri
 • Mevcut Gayrimenkul ve Projelere Yönelik Analizler ve Çözüm Önerileri
 • Yatırım Gerçekleştirme Değerleme ve İzleme
 • Hakediş Analizleri
 • Proje Geliştirme Kontrol ve Fizibilite Çalışmaları
 • Pazar Araştırması
 • Sektörel Araştırmalar

ÖZELLİKLİ HİZMETLER

 • Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Şehircilik Projelerinin Değerlemesi
 • Özelleştirme Çalışmaları
 • Kamulaştırma Çalışmaları
 • Devletleştirme Çalışmaları
 • Proje Maliyet Analizleri