Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Türkiye’nin finans merkezi olan İstanbul ilinde; yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşları gibi tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin de taleplerine yönelik olarak ülke çapında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

NOVA, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliği (III-62.3” kapsamında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca 29.07.2011 tarih ve 24/724 sayılı toplantıda listeye alınmıştır.

NOVA, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 28.06.2012 tarih ve 4821 no’lu kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar Listesi’ne alınmıştır.

NOVA, yerel ve global şirketlere, bankalara, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara, leasing kuruluşlarına vb. her türlü değerleme ihtiyacına cevap verecek şekilde deneyimli kadrosu ve teknik ekipmanları ile yapılandırılmıştır.

Gayrimenkul değerleme hizmetleri; kurumsal yaklaşım ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla; konusunda uzman, SPK lisansına ve mesleki yeterliliğe sahip uzmanlar tarafından verilmektedir.

Çalışma Prensiplerimiz

 • Bağımsızlık
 • Tarafsızlık
 • Güvenirlilik
 • Bilimsellik
 • Yalınlık
 • Sorumluluk
 • Yetkinlik
 • Gizlilik
 • Dürüstlük
 • Özenlilik
 • Mesleki etik ve kurallara bağlılık

FAALİYET KONUSU

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerini BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir etmek, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makina ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yaparak değer takdirinde bulunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin hukuksal, mali ve bilimsel durumun analizi, gayrimenkullerle ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en verimli kullanım analizi, piyasa araştırmaları gibi alanlarda danışmanlık vermektir.

KALİTE POLİTİKASI

 • Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda müşteri ihtiyaçlarını anlayarak yasal şartlara uygun şekilde güvenilir, bağımsızlık ilkesi ve mesleki sorumluluk çerçevesinde değerleme hizmetleri sağlamak,
 • Toplumun ve müşterilerimizin saygınlığını kazanarak müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Kalite faaliyetlerimizin temelini oluşturan çalışanlarımıza planlı eğitimler vererek kalite bilinçlerini sürekli olarak geliştirmek, mesleki yeterliliklerini arttırmak ve şirketteki tüm personel için bu durumun sürekliliğini sağlamak,
 • İşletmemizin sürekliliğini sağlayabilmek için kendimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek temel kalite politikamızı oluşturmaktadır.